Čo je anketa a ako ju správne napísať?

Anketa prináša prieskum verejnosti,  zisťuje verejnú mienku ľudí na istú tému alebo udalosť. Najčastejšie sa realizuje formou otázok a odpovedí. Oslovený zväčša odpovedá na jednu otázku – dôveryhodnosť ankety zachováte vtedy, ak uvediete... Pokračovanie »

Pár tipov na článok do školského časopisu

Lámeš si hlavu nad tým, o čom napísať vo svojom školskom časopise? Máme pre teba tipy na témy, ktoré by mohli zaujímať čitateľov. Vyber si niektorý námet z uvedených okruhov a pusti... Pokračovanie »

Respondent v článku – koho osloviť?

Pri výbere respondentov v článku je dôležité zachovať si neutrálny a objektívny postoj. Hodnovernosť textu závisí aj od toho, koho sme požiadali o vyjadrenie a či vôbec. Napísať článok o nejakej kauze... Pokračovanie »

Čo je to reportáž

Predstav si artistku, ako balansuje na lane, alebo hrane strechy. Tak toto je reportáž. Oficiálne publicistický žáner, ktorý sa od prvého až po posledné písmeno kolíše medzi spravodajstvom a publicistikou. Či si... Pokračovanie »

Čo je perex? A je vôbec potrebný?

Perex je vlastne presne to, čo teraz čítaš. Sú to úvodné riadky k akémukoľvek článku, ktoré sú navyše aj graficky iné než zbytok textu. Perex môže byť od článku oddelený vynechaním riadka,... Pokračovanie »

Autorizácia a jej pravidlá

Morálne pravidlá pri písaní žurnalistických textov upravuje takzvaný Etický kódex. Vydala ho nezávislá organizácia Slovenský syndikát novinárov, ktorá združuje novinárov na Slovensku. Časť kódexu hovorí o autorizácii článkov a môže byť skvelou pomôckou aj... Pokračovanie »

Ako delíme novinárske žánre?

Pozrime sa v skratke na to, ako sa delia novinárske žánre. Pokračovanie »

Novinárska etika

Ako všetko, i novinárčina má svoje pravidlá. Okrem iného existuje aj Kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov, ktorý by sme mali dodržiavať aj my v školských a študentských časopisoch. Pokračovanie »