Čo je to reportáž

Predstav si artistku, ako balansuje na lane, alebo hrane strechy. Tak toto je reportáž. Oficiálne publicistický žáner, ktorý sa od prvého až po posledné písmeno kolíše medzi spravodajstvom a publicistikou. Či si... Pokračovanie »

Čo je perex? A je vôbec potrebný?

Perex je vlastne presne to, čo teraz čítaš. Sú to úvodné riadky k akémukoľvek článku, ktoré sú navyše aj graficky iné než zbytok textu. Perex môže byť od článku oddelený vynechaním riadka,... Pokračovanie »

Ako napísať správu

Správa je najlepšia pomocníčka, keď potrebuješ informovať o nových udalostiach alebo faktoch. Pokračovanie »

Autorizácia a jej pravidlá

Morálne pravidlá pri písaní žurnalistických textov upravuje takzvaný Etický kódex. Vydala ho nezávislá organizácia Slovenský syndikát novinárov, ktorá združuje novinárov na Slovensku. Časť kódexu hovorí o autorizácii článkov a môže byť skvelou pomôckou aj... Pokračovanie »

Ako delíme novinárske žánre?

Pozrime sa v skratke na to, ako sa delia novinárske žánre. Pokračovanie »

Novinárska etika

Ako všetko, i novinárčina má svoje pravidlá. Okrem iného existuje aj Kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov, ktorý by sme mali dodržiavať aj my v školských a študentských časopisoch. Pokračovanie »