Súťaž školských časopisov Perohryz odštartovala svoj štvrtý ročník

Všetkým mladým novinárom základných škôl prináša Občianske združenie ÚLET už 4. ročník súťaže Perohryz.

Do súťaže sa môžu prihlásiť školské časopisy žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji.

Uzávierka prijímania časopisov je 28. februára 2019.

Vyvrcholením súťaže Perohryz 2019 bude slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien redakčným radám víťazných časopisov v Košiciach. Všetci súťažiaci sa môžu tešiť na odbornú porotu zloženú z novinárov s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Žiaci nadchnutí pre novinárčinu získajú nielen spätnú väzbu na svoju prácu a možnosti zlepšenia sa, ale dozvedia sa aj množstvo zaujímavosti z profesie novinárov.

Viac informácií a štatút nájdete na stránke venovanej súťaži Perohryz.