Výzva: Píšte pre Zajtrajšie noviny

Pre redakčné rady školských časopisov ponúkame jedinečnú možnosť pravidelnej spolupráce s košickým kultúrnym dvojtýždenníkom Zajtrajšie noviny.

Výzva zahŕňa nasledovné:

Každý druhý týždeň vyhlásuje redakcia Zajtrajších novín tému článku. Úlohou redakčných rád školských časopisov je do stanoveného termínu napísať príspevok na vopred zadaný alebo ľubovoľný žáner (reportáž, anketa, riport, správa…) s max. počtom 1300 znakov vrátane medzier. Články je potrebné zaslať na sefredaktor@zajtrajsienoviny.sk.

Témou 2. výzvy je Medzinárodný deň detí. Žáner: ľubovoľný (reportáž, anketa, riport, správa…). Článok s fotografiou je potrebné zaslať najneskôr do 20. mája 2019 do 12:00 v stanovenom rozsahu.

Všetky zaslané príspevky budú posúdené redakciou Zajtrajších novín a najlepší príspevok bude uverejnený v 10. čísle tohto dvojtýždenníka, ktoré vyjde 31. mája 2019 a nájdete ho na takmer 120 distribučných miestach v Košickom kraji, ako aj na Facebooku a webovej stránke www.zajtrajsienoviny.sk.    

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte šéfredaktorku Evu Barnišinovú telefonicky na 0911 705 976 alebo e-mailom na sefredaktor@zajtrajsienoviny.sk.

Téma 1. výzvy: PEROHRYZ 2019, žáner: ľubovoľný. (do 6. 5. 2019, 12:00)