Čo je perex? A je vôbec potrebný?

Perex je vlastne presne to, čo teraz čítaš. Sú to úvodné riadky k akémukoľvek článku, ktoré sú navyše aj graficky iné než zbytok textu. Perex môže byť od článku oddelený vynechaním riadka,... Pokračovanie »