Autorizácia a jej pravidlá

Morálne pravidlá pri písaní žurnalistických textov upravuje takzvaný Etický kódex. Vydala ho nezávislá organizácia Slovenský syndikát novinárov, ktorá združuje novinárov na Slovensku. Časť kódexu hovorí o autorizácii článkov a môže byť skvelou pomôckou aj pre školské noviny.

Pamätaj, že autorom článku, fotografií, audiozáznamu a videonahrávok si ty. Nie je to respondent, alebo inštitúcia, ktorá ti poskytla informácie. Podľa kódexu novinár nie je povinný súhlasiť s dodatočnou úpravou získanej informácie. Rovnako ani s požiadavkou, aby ju nezverejnil alebo neodvysielal.

Ak sa rozhodneš autorizáciu umožniť, o jej pravidlách informuj respondenta ešte pred začiatkom rozhovoru. Opytovaný by mal vedieť, že dodatočne môže spresniť len svoje priame citácie. V rámci autorizácie nesmie zmeniť význam svojich odpovedí, ani vyčiarknuť odpovede, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli. Autorizácia sa vzťahuje len na vyjadrenia, ktoré poskytol samotný respondent. Na zásah do kontextu článku nemá právo. 

Nezabúdaj, že aj pri sporných vyjadreniach sa s respondentom lepšie dohodneš, ak si zachováš chladnú hlavu. Dbaj na to, aby si vždy komunikoval pokojne a láskavo. Ak je to potrebné, pravidlá autorizácie vysvetli opakovane.

ilustračná fotografia: Pixabay.com