Respondent v článku – koho osloviť?

Pri výbere respondentov v článku je dôležité zachovať si neutrálny a objektívny postoj. Hodnovernosť textu závisí aj od toho, koho sme požiadali o vyjadrenie a či vôbec.

Napísať článok o nejakej kauze alebo udalosti bez priameho oslovenia osoby, ktorá má k veci čo povedať, prípadne nám vysvetliť a priblížiť danú tému, je neprofesionálne. Navyše, ľudský faktor a priama výpoveď svedka je najvhodnejšia forma, ako sprístupniť opisovanú udalosť čitateľovi.

Respondent v spravodajskom príspevku

Spravodajský článok si musí za každých okolností zachovať objektivitu a určitý odstup. Preto ak napríklad píšeme o nejakom probléme alebo konflikte, musíme osloviť obe strany a dať im priestor, aby sa vyjadrili k problematike, ktorá ich spája.

Príklad: Venujete sa v článku vzbure skupiny žiakov, ktorí bojkotujú školskú jedáleň pre obmedzujúci výber jedál na obed pre vegetariánov. Komu dáte priestor? Objektívny novinár osloví obe zapojené strany – študentov a vedúcu jedálne. Každej strane dáte rovnaký priestor na vyjadrenie ich názorov a postojov, pričom je najlepšie konfrontovať jednu stranu s informáciami od tej druhej (opýtať sa študentov, či vedia, že nie je v moci vedúcej jedálne meniť ponuku tak, ako by chceli, pretože zákon ukladá povinné nutričné hodnoty). Ak budete mať priestor, do článku oslovte riaditeľa školy a poproste ho o jeho stanovisko.

Respondent v reportážnom príspevku

Ak píšete reportáž, je dôležité stále si zachovávať odstup od textu v rámci faktov, ale zároveň aj preniesť na čitateľa atmosféru toho, čo opisujete.

Príklad: Máte za úlohu napísať článok zo školského koncertu, na ktorom sa nachádzate. Ako správne preniesť atmosféru koncertu v texte tak, aby bol aj informačne nasýtený? V prvom rade oslovíte organizátora, prípadne pedagóga, ktorý zodpovedá za koncert. Ten vám poskytne odpoveď o koncerte, prečo sa koná, z akých čísel pozostáva, možno vám prezradí aj niečo netradočné na danom koncerte, čo využijete ako trhák. Okrem organizátora si však dajte tú námahu a počas prestávky alebo po koncerte sa opýtajte pár ľudí z publika na ich názor. Nech vám povedia, čo sa im na koncerte páčilo a čo nie. Nezabudnite si opýtať aspoň krstné meno a dôvod, prečo prišiel na koncert. Jeho vyjadrenie v článku použite ako priamu reč.

Vy si takto zachováte objektivitu a atmosféru sprostredkujete čitateľom prostredníctvom priamych výpovedí ľudí, ktorí koncert zažili bez toho, aby si vy sám ako autor textu museli podsúvať čitateľom vlastné názory.

Nebáť sa pýtať

Prácou novinára je pýtať sa a písať. Každý z nás sme iný – niekto extrovert, iný introvert. Je preto normálne, ak máte na začiatku problém pýtať sa otázky kohokoľvek. Priznám sa, aj ja sa občas dodnes hanbím a som nervózna pred rozhovorom. Svoju nervozitu však môžete znížiť aj tým, že sa na rozhovor poriadne pripravíte – naštudovaním si témy, o ktorú sa zaujímate, ale aj zostavením otázok. Počas získavania odpovedí počúvajte respondenta, aby ste sa ho v prípade nejasnosní mohli niečo doplnkovo opýtať.

foto: pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *