Ako delíme novinárske žánre?

Novinárske žánre nie sú prísne oddelené, často sa prelínajú, mnohé články sú na rozhraní žánrov.

Rozdelenie žánrov:

  1. spravodajské
  2. publicistika – analytická
  3. publicistika – beletristická

1. Spravodajské žánre

Patria sem: krátka a rozšírená správa, riport (krátka spravodajská reportáž), spravodajský rozhovor (interview)

Charakteristika: odpovedanie na 5 spravodajských otázok : Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? príp. Prečo?

Medzi základné znaky patria:

  • používanie kratších viet,
  • bohaté na informácie, fakty – bez zbytočného popisu, komentárov,
  • jednoznačné slová – nie expresívne (ako napr. slang, metafora, žargón, a pod).

Cieľ: Informovať.

2. Publicistika analytická

Patria sem: komentár, úvaha, glosa, stĺpček, poznámka, analytický článok, publicistický rozhovor

Charakteristika: autor odpovedá predovšetkým na otázky: Ako? Prečo? Pomenováva príčiny, následky, súvislosti.

Medzi základné znaky patria:

  • jazyk je popisný, faktografický, využíva prirovnávania, príklady, citácie, parafrázy (upravená citácia bez priamej reči),
  • kvôli názornejšiemu popisu, autenticite prostredia použije autor slangový výraz, metaforu alebo iný expresívny výraz (emóciu vyjadrujúci výraz)

Cieľ: informovať, vysvetliť, okomentovať skutočnosť, stav-jav, motivovať čitateľa, aby sa zamyslel nad témou článku.

3. Publicistika beletristická

Patria sem: reportáž, fejtón, črta, stĺpček, kurzíva, recenzia

Charakteristika: predmetom článku je zaujímavá osoba, jej názory alebo zaujímavá skutočnosť, udalosť.

Medzi základné znaky patria:

  • autor používa expresívny štýl – prirovnania, metafory, slangové výrazy, žargón, priamu reč,
  • zaujímavé otázky, aby čo najpríťažlivejšie a najpresvedčivejšie opísal svoju tému a zaujal čitateľa.

Cieľ: informovať, zaujať, pobaviť, uvoľniť čitateľa.