Súťaž školských časopisov Perohryz odštartovala svoj štvrtý ročník

Všetkým mladým novinárom základných škôl prináša Občianske združenie ÚLET už 4. ročník súťaže Perohryz. Do súťaže sa môžu prihlásiť školské časopisy žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom... Pokračovanie »

Ako delíme novinárske žánre?

Pozrime sa v skratke na to, ako sa delia novinárske žánre. Pokračovanie »

Novinárska etika

Ako všetko, i novinárčina má svoje pravidlá. Okrem iného existuje aj Kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov, ktorý by sme mali dodržiavať aj my v školských a študentských časopisoch. Pokračovanie »