O projekte a o nás

Školskýčasopis.sk

Cieľom projektu je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní.

Zámerom projektu je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti a pomôcť v rozvoji redakcií školských časopisov vedomostne, finančne i materiálne.

Občianske združenie ÚLET

Občianske združenie ÚLET vzniklo v roku 2005. Podieľa sa na zvýšení informovanosti o živote mládeže a spoločensko-kultúrnych podujatiach, spolupracuje so školami, mládežníckymi organizáciami a knižnicami. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o mládežnícky život a kultúrne podujatia Košiciach. Prioritne sa zameriavame na rozvoj kreativity v oblasti umeleckej literatúry a žurnalistiky, podporujeme mladé talenty, rozvoj knižnej kultúry a biblioterapie, voľnočasové aktivity detí a mládeže, ich vzťah k prírode a k športu. Pracujeme formou sprostredkovania, podpory a realizovania širokospektrálnych podujatí. Organizujeme kultúrne, vedomostné, športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom.

Viac informácií o OZ ÚLET nájdete na stránke www.ulet.sk.