Výzva: Píšte pre Zajtrajšie noviny

Pre redakčné rady školských časopisov ponúkame jedinečnú možnosť pravidelnej spolupráce s košickým kultúrnym dvojtýždenníkom Zajtrajšie noviny.

Každý druhý týždeň vyhlásuje redakcia Zajtrajších novín tému článku. Úlohou redakčných rád školských časopisov je do stanoveného termínu napísať príspevok na vopred zadaný alebo ľubovoľný žáner (reportáž, anketa, riport, správa…) s max. počtom 1300 znakov vrátane medzier. Články je potrebné zaslať na sefredaktor@zajtrajsienoviny.sk.

Témou aktuálnej výzvy je VYSVEDČENIE. Žáner: ľubovoľný (reportáž, anketa, riport, správa…). Článok s fotografiou je potrebné zaslať najneskôr do 17. júna 2019 do 12:00 v stanovenom rozsahu.

Všetky zaslané príspevky budú posúdené redakciou Zajtrajších novín a najlepší príspevok bude uverejnený v 12. vydaní tohto dvojtýždenníka, ktoré vyjde 28. júna 2019 a nájdete ho na takmer 120 distribučných miestach v Košickom kraji, ako aj na Facebooku a webovej stránke www.zajtrajsienoviny.sk.    

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte šéfredaktorku Evu Barnišinovú telefonicky na 0911 705 976 alebo e-mailom na sefredaktor@zajtrajsienoviny.sk.

Predchádzajúce výzvy:
PEROHRYZ 2019, žáner: ľubovoľný. (10. vydanie)
Deň detí, žáner: ľubovoľný. (11. vydanie)