Tri najlepšie školské časopisy sú z Košíc

Štvrtý ročník súťaže školských časopisov Perohryz spoznal svojich víťazov na slávnostnom vyhodnotení.

Do súťaže, ktorá je určená študentom 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, sa zapojilo dokopy 30 redakčných rád. O tom, ktorý časopis je najlepší, rozhodovala 4-členná odborná porota. Porotkyňami boli dve redaktorky denníka denníka Košice:dnes – Michaela Luxová a Simona Zavacká. Členom poroty boli aj novinárka Mária Benedikovičová z Denníka N a Pavol Kušnír, doktorand Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol prvým šéfredaktorom študentského internetového časopisu Unipo Press.

Porotcovia Michaela Luxová, Simona Závacká a Pavol Kušnír (zľava doprava).

„Dôležité je, tak ako som odporučil aj priamo redakčným radám, aby v zhluku článkov a tém nezabudli na to, čo ich napĺňa, o čom chcú písať, čo túžia svetu povedať. Aby nestratili samých seba, svoje myšlienky a nápady a vypustili do sveta žurnalistiky nový vietor myšlienok, nápadov a kritických úvah. A aby vyhľadávali aj konštruktívny dialóg s ľuďmi z oblasti médií – sám z vlastnej skúsenosti a minulosti viem, ako mi takýto dialóg pomohol posunúť moje vízie o médiách do reality. Preto som rád, že v rámci vyhodnotenia máme priestor rozprávať sa so študentmi,” zhrnul Pavol Kušnír.

Edita Hilgartová z OZ ÚLET na jednom z interaktívnych workshopov.

Cieľom súťaže nie je len oceňovať redakčné rady, ale najmä motivovať a podnietiť u mladých novinárov ich záľubu v žurnalistike. Dôležitosť mediálnej gramotnosti a podpory tvorivosti u žiakov si uvedomujú aj predsedovia samosprávnych krajov, v ktorých súťaž prebieha. Rastislav Trnka, ako predseda Košického samosprávneho kraja, a Milan Majerský, ako predseda Prešovského samosprávneho kraja, preto prevzali záštitu nad súťažou.

Jana Beerová (vľavo) a Alena Štrompová (vpravo) z OZ ÚLET predstavujú projekt Skolskycasopis.sk.

Teší nás, že o Perohryz je stále záujem, o čom svedčí aj počet prihlásených časopisov a aj fakt, že sa do súťaže zapájajú školy z celého východného Slovenska. Pomohli tomu isto aj záštity predsedov Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Mladí novinári túžia po rozvoji a spätnej väzbe, preto redakčným radám umožňujeme po vyhodnotení konzultácie s porotcami, ktorí sa do tejto aktivity zapájajú dobrovoľne a zadarmo, za čo im patrí naša veľká vďaka,” vyjadrila sa Jana Beerová, podpredsedníčka OZ Úlet.

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov nasledovali interaktívne workshopy. Okrem stretnutí s porotcami súťaže bol redakčným radám predstavený projekt Skolskycasopis.sk.

Výsledková listina:

  1. Prestávka, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
  2. Čordáčik, ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
  3. Ratolesť, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice