Súťaž Perohryz 2017 – o súťaži

 

V roku 2017 sme pripravili súťaž pre redakcie časopisov základných škôl v Košickom kraji. Zapojiť sa do nej môžu časopisy 2. stupňa (5.- 9. ročník ZŠ) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaž odštartuje 16. januára 2017 a trvá do 15. februára 2017.

Súťaž vyvrcholí v marci slávnostným vyhodnotením, ktoré bude spojené  s praktickými workshopmi s odbornou porotou a novinármi s dlhoročnými  skúsenosťami. Všetci finalisti získajú  zážitkové a vecné ceny, užitočné pri práci novinára, ktoré im pomôžu v ďalšom rozvoji redakcie.

Štatút súťaže Perohryz 2017

perohryz_2017