Učíte mediálku? Vediete časopis? Buďte príkladom!

Uvedomujeme si, že priestoru na podnetné diskusie o praktickom vyučovaní mediálnej výchovy a usmerňovaní práce žiakov v školských médiách nie je veľa. Miestne, regionálne či celoslovenské súťaže školských časopisov sú ocenením už konkrétnych výsledkov dlhoročnej, často mravenčej práce. Ak by sme chceli prediskutovať všetky úskalia a radosti praktickej realizácie rozvíjania mediálnej gramotnosti, potrebovali by sme niekoľko samostatných stretnutí, konferencií a workshopov (budú aj tie). Preto zatiaľ prinášame rozhovory s akčnými a uvedomelými pedagógmi a riaditeľmi škôl, ktorým mediálna gramotnosť nie je ľahostajná. Podelia sa so svojimi skúsenosťami so zakladaním a vedením školských médií či s vyučovaním mediálnej výchovy. Porozprávame sa s riaditeľmi škôl, ktorí našli vo svojich školských vzdelávacích programoch priestor na vyučovanie mediálnej výchovy ako samostatného predmetu. Dozvieme sa ako vnímajú prínos žiackych médií pri rozvíjaní kompetencií 21. storočia a ako vnímajú ich postavenie v rámci celkovej profilácie školy.

Ak patríte medzi hŕstku tých, ktorí vyučujú mediálnu výchovu a vedú školské médiá,alebo poznáte takýchto akčných učiteľov a riaditeľov škôl, neváhajte a napíšte nám e-mail. Prídeme za vami, aby ste sa stali príkladom pre ostatných.