Výzva: Píšte pre Zajtrajšie noviny

Pre redakčné rady školských časopisov ponúkame jedinečnú možnosť pravidelnej spolupráce s košickým kultúrnym dvojtýždenníkom Zajtrajšie noviny. Každý druhý týždeň vyhlásuje redakcia Zajtrajších novín tému článku. Úlohou redakčných rád školských časopisov je do stanoveného... Pokračovanie »