Ako napísať správu

Správa je najlepšia pomocníčka, keď potrebuješ informovať o nových udalostiach alebo faktoch. Naznačuje to už jej anglický názov news, ktorý by sme mohli preložiť aj ako novinka/novinky. Každá správa by mala odpovedať na 6 základných otázok: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo? Nič viac, nič menej.

Musí byť stručná, jasná a presná. Platí tu pravidlo, že radšej dať bodku ako čiarku. Pri písaní správy používaj krátke vety, súvetia si nechaj do reportáže. Dôležitým znakom správy je objektívnosť. Názor autora nesmie byť čitateľovi jasný. Ak v správe uvádzaš zásadný fakt, ktorý sa dotýka niekoho ďalšieho, nezabudni osloviť aj druhú stranu. Pri bežnej správe z matematickej olympiády alebo vianočného vystúpenia sa nič také nepredpokladá. Ale ak sa napríklad rodičia s učiteľmi na rodičovskom združení dohodnú na zákaze nosiť na vyučovanie mobily, určite sa opýtaj na názor aj školákov.

Každá správa by mala byť aktuálna. V prípade, že informuješ o pripravovanom vystúpení, vystačíš si s odpoveďou na šesť vyššie uvedených otázok. Ak však plánuješ o rovnakom vystúpení napísať po jeho skončení, nestačí uviesť, kto, kde a kedy zaspieval. Svoju správu postav na novej informácii. Aktualizačným momentom môže byť prísľub kapely, že tento rok odohrá na škole ďalší koncert, prasknutá gitaristova struna, tancujúce publikum, spievajúci učitelia alebo prídavok na záver, ktorý musela kapela opakovane odohrať.

Pri písaní správ si cti pravdivosť. Aj pri najmenšej pochybnosti nezabudni svoje informácie overiť. Nie je hanba opýtať sa znova. Pamätaj, radšej sa strápniť pred jedným respondentom ako byť na smiech celej škole. 

Pri tvorbe správy môžeš postupovať viacerými spôsobmi. Profesor Andrej Tušer vo svojej knihe Ako sa robia noviny uvádza tri postupy: logický, dynamický a chronologický. Ak sa vyberieš cestou logiky, informácie v správe budeš zoraďovať podľa dôležitosti (od najdôležitejšej po najmenej dôležitú). Dynamický postup dáva na prvé miesto najzaujímavejšie fakty, menej atraktívne zostanú v závere. Chronologický postup zachytáva udalosť tak, ako sa odohrala od začiatku až do konca. Korením správy sú čísla, citáty, zaujímavosti.

Jedna správa ako príklad:

Pomohli sme zachrániť 612 stromov

Rekordných 36 ton papiera (ČO?) vyzbierali žiaci (KTO?) našej školy od 1. septembra do konca októbra (KEDY?) tohto roka. Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov. Preto možno povedať, že naša škola zabránila vyrúbaniu 612 stromov. Staré noviny, letáky či zošity mohli žiaci nosiť do vestibulu školy (KDE?) vždy pred začiatkom vyučovania. „Veľmi sa teším, že aj naša malá škola dokázala takúto veľkú vec,“ povedala riaditeľka Elena Recyklovaná.

Celkovo sa do zberu zapojilo 420 detí. Zastúpenie mala každá trieda, no najusilovnejší boli tretiaci. Ruku k dielu priložil každý žiak z tohto ročníka. Tretiakom je aj absolútny víťaz zberu Jožko Papierový. „Pomáhala mi celá rodina – babka, krstní rodičia aj teta Milka,“ vyhlásil Jožko. Niektorí žiaci nosili papier pravidelne po menších množstvách. Iní tak urobili naraz. (AKO?) Náklad im pomohli priviezť rodičia autom, alebo na bicykli.

Zber papiera sa na našej škole uskutočnil v rámci celoslovenskej akcie Ministerstva školstva SR Papieroví rytieri. (PREČO?) Hlavnou úlohou tohto podujatia je naučiť školákov, že triedením a recykláciu odpadu pomáhajú chrániť prírodu. Papier tvorí až 20 percent z celkového množstva komunálneho odpadu. Veľmi dobre ho možno recyklovať päť až osemkrát za sebou.

POZNÁMKA: Pri písaní tejto správy sme si zvolili dynamický prístup, informácie sú zoradené podľa atraktivity. Najlepšou reklamou na text je titulok, preto mu treba venovať značnú pozornosť. Zhmotnenie všeobecných čísel do konkrétnych príkladov si zaručene získa čitateľov. Ak by sme nemali informáciu, že jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov, mohli by sme túto hmotnosť prerátať inak. Napríklad, že školáci vyzbierali toľko papiera ako vážia tri slony (lebo vieme, že jeden váži 12 ton). Nezabudli sme na fakty a citáty. Čitateľ nájde v správe odpoveď na všetkých šesť otázok, myšlienky sú rozdelené do odsekov. Text je vďaka nim vzdušnejší, prehľadnejší.

ilustračná fotografia: Pixabay.com