Súťaž Perohryz 2017

Pripravujeme súťaž pre redakcie časopisov základných škôl v Košickom kraji.
Viac informácií nájdete na tejto webstránke 16. 01. 2017.